Wywiad gospodarczy.

“Wiemy, że odpowiednio wcześnie pozyskana wiedza stanowi klucz do skutecznych działań biznesowych. Pomagamy zdobywać przewagę poszerzając wiedzę Klientów dotyczącą rynku, kontrahentów oraz konkurencji.”
Michał Rybak, ekspert ds. bezpieczeństwa, Partner BIA.

Wywiad gospodarczy – jak możemy pomóc?

Kompleksowo obsługujemy potrzeby informacyjne pozyskując dane o podmiotach, kontrahentach i rynku pozwalające Klientom podejmować świadome decyzje dotyczące bezpieczeństwa współpracy oraz istotnych inicjatyw biznesowych. Nasi detektywi działają profesjonalnie i zgodnie z najwyższymi prawnymi oraz etycznymi standardami. Docieramy do istotnych informacji za pomocą dyskretnych narzędzi, dzięki czemu zamiary naszych Klientów nie zostaną ujawnione przed konkurencją i zaangażowanymi podmiotami.

Ocena wiarygodności i sytuacji finansowej kontrahentów

Chronimy przed współpracą z nierzetelnymi i nieuczciwymi lub niewypłacalnymi kontrahentami. Nasze działania sprawdzające przeprowadzamy również w stosunku do firm, z którymi już trwa współpraca, tak by bez ich wiedzy uzyskać pewność co do ich uczciwości i stabilnej sytuacji rynkowej.

Wywiad konkurencyjny

Pozyskując i analizując informacje dotyczące powiązań i pozycji na rynku, sytuacji finansowej, produktach i kontrahentach konkurencji przekazujemy raporty pomagające w prawidłowym rozpoznaniu jej możliwości i zamiarów.

Due Diligence

Poddajemy przed­się­bior­stwa, będą­ce poten­cjalnym obiektem inwestycji lub prze­jęcia, wyczer­pu­jącej ana­lizie pod względem ich kon­dycji finansowej, handlowej, prawnej i podatkowej. Identyfikujemy szanse i ryzyka przed zawarciem istotnych transakcji.

Wsparcie w wejściu na rynek

Zdobywamy informacje i dane rynkowe, analizujemy konkurencję oraz ryzyka występujące we wskazanych sektorach działania. Przedstawiamy istotne czynniki wpływające na sukces inwestycji i działalności biznesowej.

Profilowanie psychologiczne

Zbieramy informacje o kierownictwie konkurencji i budujemy profile psychologiczne m.in. dla przewidywania ich decyzji lub na potrzeby procesu negocjacji.

Weryfikacja autentyczności dokumentów i oświadczeń

Weryfikujemy prawdziwość dokumentów i składanych oświadczeń.