Detektyw dla biznesu.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”50″]
“Zespół BIA świadczy usługi detektywistyczne dedykowane dla biznesu. Zlecenia są realizowane przez licencjonowanych detektywów, osoby z realnym doświadczeniem operacyjnym. Pracujemy zgodnie z prawem, z zachowaniem najwyższych norm etycznych oraz z pełnym zaangażowaniem – to dla nas oczywiste.”
[divider line_type=”No Line” custom_height=”20″]
Kamil Mikrut, detektyw, Partner BIA.

Usługi detektywistyczne – jak możemy pomóc?

[divider line_type=”No Line” custom_height=”20″]

Usługi detektywistyczne to czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach m.in. w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących: wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach oraz bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową. Sprawdzamy również wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym. Poszukujemy mienia oraz osób zaginionych lub ukrywających się.

Zajmujemy się również zbieraniem informacji w sprawach, w których toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego. Dzięki Ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych otrzymaliśmy również uprawnienie m.in. do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych czynności, bez zgody osób, których dane dotyczą.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”20″][toggles style=”minimal” accordion=”true”][toggle color=”Default” title=”Obserwacja “]

Dyskretnie gromadzimy dowody obserwując osoby, obiekty lub zdarzenia.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Kontrwywiad detektywistyczny”]

Wykrywamy obserwację i inne działania konkurencji lub osób trzecich wymierzone bezpośrednio w naszych Klientów i ich interesy.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Weryfikacja kontrahentów”]

Pozyskujemy niezbędne informacje (także dotyczące życia prywatnego i schematów zachowań) istotne przy wyborze przyszłych partnerów biznesowych.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Monitoring działań i zachowań kontrahentów oraz konkurencji”]

W toku działań detektywistycznych zbieramy i analizujemy informacje o kontrahentach oraz przedstawicielach konkurencji. Pomagamy poznać i ocenić ich relacje, kontakty, zachowania, ale również nawyki i skłonności np. do dokonywania nadużyć. Weryfikujemy trwającą współpracę oraz pozwalamy poznać lepiej konkurencję.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Sprawdzenia pracownicze”]

Oceniamy wiarygodność i uczciwość pracowników. Weryfikujemy autentyczność informacji dotyczących m.in. odbytej edukacji, doświadczenia zawodowego, a także analizujemy informacje o zagrożeniach, które mogą być przeszkodą do zajmowania danego stanowiska pracy.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Ustalenia majątkowe”]

Ustalamy źródła dochodu osób oraz podmiotów. Weryfikujemy informacje o posiadanych składnikach majątku oraz zobowiązaniach i wierzycielach.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Usługi specjalne”]

Rozumiemy, że części trudnych i delikatnych spraw naszych Klientów nie da się ubrać w sztywne ramy. Realizujemy różne zlecenia, wszystkie z pełnym zaangażowaniem. Brak sekcji, która opisuje Twój problem? Umów się na bezpłatne spotkanie, na którym omówimy sprawę i przedstawimy możliwe rozwiązania. Nie boimy się wyzwań.

[/toggle][/toggles]

Obszary działania.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”30″][nectar_btn size=”large” open_new_tab=”true” button_style=”see-through-2″ color_override=”#000000″ hover_color_override=”#f6653c” hover_text_color_override=”#ffffff” icon_family=”none” url=”http://biagency.pl/uslugi-detektywistyczne” text=”Detektyw dla biznesu”][nectar_btn size=”large” open_new_tab=”true” button_style=”see-through-2″ color_override=”#000000″ hover_color_override=”#f6653c” hover_text_color_override=”#ffffff” icon_family=”none” url=”http://biagency.pl/wywiad-gospodarczy” text=”Wywiad gospodarczy”][nectar_btn size=”large” open_new_tab=”true” button_style=”see-through-2″ color_override=”#000000″ hover_color_override=”#f6653c” hover_text_color_override=”#ffffff” icon_family=”none” url=”http://biagency.pl/sledztwa-gospodarcze” text=”Śledztwa gospodarcze”][nectar_btn size=”large” open_new_tab=”true” button_style=”see-through-2″ color_override=”#000000″ hover_color_override=”#f6653c” hover_text_color_override=”#ffffff” icon_family=”none” url=”http://biagency.pl/ochrona-marki” text=”Ochrona marki”][nectar_btn size=”large” open_new_tab=”true” button_style=”see-through-2″ color_override=”#000000″ hover_color_override=”#f6653c” hover_text_color_override=”#ffffff” icon_family=”none” url=”http://biagency.pl/wsparcie-procesowe” text=”Wsparcie procesowe”][divider line_type=”No Line” custom_height=”30″][nectar_btn size=”large” open_new_tab=”true” button_style=”regular” button_color_2=”Extra-Color-1″ icon_family=”none” url=”http://biagency.pl/kontakt” text=”Kontakt”]