Śledztwa gospodarcze.

Zapewniamy Klientom biznesowym profesjonalne usługi dochodzeniowe. Działamy według światowego standardu współczesnych działań śledczych, gwarantując rzetelność oraz dyskrecję.

Śledztwa gospodarcze – jak możemy pomóc?

Gromadzimy dowody i ustalamy fakty prowadząc postępowania wyjaśniające oraz badamy zarzuty, gdy powstaje podejrzenie możliwości popełnienia przestępstwa lub nadużycia. Prowadzone przez nas dochodzenia mogą być równie skutecznie skierowane przeciwko nadużyciom, kradzieżom, nieprawidłowościom finansowym, korupcji, fałszerstwom, jak i niepożądanym zdarzeniom w miejscu pracy (przemoc, dyskryminacja i mobbing, molestowanie). Uzyskujemy informacje i zabezpieczamy dowody w sposób pozwalający zachować ich wartość procesową. Raporty z naszych działań mogą służyć również członkom rad nadzorczych, zarządom, mogą być prezentowane przed akcjonariuszami a także służyć do oficjalnego użytku podczas działań wizerunkowych i w ramach PR. Nasze śledztwa gospodarcze są prowadzone przez licencjonowanych detektywów, osoby z realnym doświadczeniem operacyjnym.

 • Wykrycie sprawców przestępstwa dokonanego na szkodę firmy i mechanizmów przestępstwa,
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach nadużyć,
 • Szacowanie strat z tytułu nadużyć,
 • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających,
 • Zebranie materiału dowodowego dla policji, prokuratury lub sądu,
 • Zabezpieczenie dowodów przestępstwa,
 • Przedstawienie dowodów w postępowaniu cywilnym,
 • Wsparcie i nadzorowanie czynności prowadzonych przez organy ścigania,
 • Odnalezienie mienia i pomoc w jego odzyskaniu,
 • Kontrolę powiązań i zależności pracowników oraz kontrahentów,
 • Analizy powiązań osobowych i kapitałowych oraz ustalenie rzeczywistego beneficjenta,
 • Przygotowywanie raportów i opinii eksperckich.

Zbieramy nie tylko dowody przestępstw, ale również wspieramy obronę osób niewinnie oskarżonych, w tym członków zarządów i managerów oskarżanych m.in. w ramach katalogu przestępstw z Kodeksu Karnego przeciwko obrotowi gospodarczemu, działania na szkodę przedsiębiorstwa, wyłudzeń VAT, pustych faktury czy tzw. przestępstw białych kołnierzyków.