Przewidywany wzrost ataków BEC na polskie firmy

By | Biznes, Cyberbezpieczeństwo | No Comments

Przestępcy podszywają się pod dyrektora generalnego, bądź inną osobę pełniącą ważne funkcje w firmie lub jej kontrahenta i wykorzystują przybraną tożsamość do nakłonienia pracowników do wykonania określonego zadania, transferu środków lub przekazania informacji. Takie przejęcie kanałów komunikacyjnych przez osoby trzecie lub podszywające się, mogą być elementem mechanizmu ataków BEC (Business email compromise). Read More

Po rynku paliw walka z wyłudzeniami VAT w innych branżach

By | Biznes | No Comments

1 sierpnia 2016 r. wyszedł w życie tzw. pakiet paliwowy, nowelizacja kilku ustaw, która ma uszczelnić pobór VAT. W nowych regulacjach nadal znajdują się luki, które mogą być wykorzystywane przez przestępców. Zmiana może nie być skuteczna w walce z przestępcami sprowadzającymi paliwa spoza terenu Unii. Ministerstwo Finansów zapowiada, że zajmie się wyłudzeniami VAT w innych branżach przygotowując podobne pakiety zmian przepisów.

Read More