Ochrona marki.

Zajmujemy się ochroną marki i reputacji naszych Klientów, walką z obrotem towarami podrabianymi oraz fałszowaniem i nieuprawnionym użyciem znaków towarowych.

Ochrona marki – jak możemy pomóc?

Naszym priorytetem jest ochrona marki i reputacji Klientów oraz ich własności intelektualnych, w związku z sukcesywnym wzrostem ilości przestępstw związanych z wprowadzaniem do obrotu towarów i usług bez uprawnienia do posługiwania się cudzym zarejestrowanym znakiem towarowym, usuwaniem lub fałszowaniem oznaczenia towaru, fałszowaniem samych towarów lub tylko naśladownictwem naruszającym markę. Dostarczamy swoim Klientom kompleksowe rozwiązania w walce z producentami podrabianych produktów i kradzieżą własności intelektualnej, a także w zakresie opracowywania strategii ochrony marki. Powierzone nam sprawy są realizowane przez licencjonowanych detektywów i doświadczonych doradców bezpieczeństwa.

Nasze działania w kontekście ochrony marki:

  • Zbieranie dowodów w sprawie naruszenia chronionego znaku towarowego,
  • Śledztwa dotyczące kradzieży własności intelektualnej i tajemnicy handlowej,
  • Identyfikacja źródła pochodzenia fałszowanych towarów,
  • Lokalizacja miejsc rozprowadzania fałszowanych towarów,
  • Ustalenia osób odpowiedzialnych za organizację procederu fałszowania towarów,
  • Współdziałanie z organami ścigania oraz własne czynności wykonywane w kierunku wykrywania i likwidacji wytwórni towarów z podrobionym znakiem towarowym,
  • Ograniczanie skutków wprowadzenia do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym,
  • Odzyskiwanie strat poniesionych w wyniku działalności przestępczej.